Members

Meet the Team


יונתן בר-אור מנכ''ל, בעלים ומעצב בכיר.

תואר ראשון בעיצוב תעשייתי, בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, 1985
תואר שני בעיצוב תעשייתי, אוניברסיטת אילינוי ארה"ב, 1989
שימש חבר סגל בבצלאל ובאוניברסיטת פרדו בארה"ב
פרויקטים שפיתח זכו לפרסום מקצועי, השתתפות בתערוכות בינלאומיות
וזכייה בפרסים בינלאומיים
רשוּם כממציא בפטנטים רבים בפרויקטים בהם עסק

הדר שפירא מעצבת תעשייתית בכירה.

מנהלת תחום הטקסטיל
תואר ראשון בעיצוב תעשייתי, בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, 1984
תוכנית ללימודים מתקדמים בשנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב
חברת סגל בבצלאל
לימודי תואר שני בין-תחומי באומנות, אוניברסיטת תל אביב
פרויקטים שפיתחה הוצגו במסגרת תערוכות בארץ ובעולם

יעל ברלצקי מנהלת פרויקטים וקשרי לקוחות

תואר ראשון (B.Design), בעיצוב
שנקר 2003

סער בוקסאר מעצב תעשייתי

תואר ראשון (B.Design)
בצלאל 2016

אריאל הלר מנהל הנדסה

תואר ראשון (BS.c),
הנדסת מכונות טכניון 2013

אורי זוהר שמש מעצב תעשייתי

תואר ראשון (B.Design),
בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, 2010
הציג עבודותיו בתערוכות בארץ ובעולם

שי תבורי מעצב תעשייתי

תואר ראשון (B.Design)
בצלאל 2014
מרצה בבצלאל

עינב קוק מנהלת כספים

תואר ראשון במנהל עסקים במכללה למנהל
תעודת רואה חשבון
תואר שני בלימודי משפט אוניברסיטת בר אילן

מור פרל מעצבת תעשייתית

תואר ראשון (B.Design),
בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב 2005

שגיא ברעם מנהל סדנת ייצור

הנדסאי בניין מגמת תכנון מבנים
בית הספר להנדסאים טכניון 2000
קורס ממונה בטיחות באתריי בנייה 2001
קורס ממונה בטיחות אביזרי הרמה 2001
לימודי RF מכללת עתיד 2004
קורס עיצוב תאורה מכללת האקדמית ר"ג 2017
קורס הזרקת פלסטיק מורחב מכללת ארז 2016

אדנה מלסה מנהלת משרד