EasyStroll

EasyStroll


פרויקט Description

פעילות החברה בפרויקט:

מיזם הפותח מתוך הסטודיו. פיתוח רעיוני ופונקציונאלי, ביצוע מחקר שוק, ארגונומית משתמש, הגדרת חומרים, ייצור דגמי היתכנות אבות טיפוס, הנדסה, עיצוב מפורט ובניית קבצי CAD של כל חלקי המוצר והרכבות, תיק מוצר, העברה לייצור, הצגה בתערוכות, פיתוח עסקי.

מידע נוסף:

מחבר אוניברסלי המאפשר התחברות והתנתקות מהירה בין כיסא הגלגלים לעגלת התינוק. המוצר המאפשר להורה על כיסא גלגלים להתנייד בעצמאות עם עגלת התינוק/ילד בבית ומחוצה לו. המחבר האוניברסאלי EasyStroll מיועד למגוון רחב של כסאות גלגלים ולמגוון של עגלות תינוקות. המחבר עוצב כמינימאלי ואסטטי על מנת שישתלב במבנה הכיסא גלגלים והעגלה, המחבר מאפשר חיבור וניתוק מהיר ואינו מפריע לפונקציונאליות ולשימוש שכיח של המשתמש במוצר.

המיזם משתתף בתכנית A3I "המאיץ הראשון בישראל ליזמות בתחום המוגבלויות", בשיתוף איזי שפירא ו PresenTens.

אנו מאמינים שמוצר זה יאפשר הכללה חברתית ושיווין בזכות כה בסיסית, להיות הורים.

פרסומים בתקשורת

סרטונים על המוצר