Author - avihay

דרכו של מוצר

כצרכנים רפואיים אנו רגילים לקבל מוצר מוגמר מבלי להתעניין בדרך ייצורו. אך מתברר שתהליך זה מחייב התמודדות עם אתגרים רבים

עיצוב אוניברסאלי בישראל

בכתבה נערכת סקירה של מצב העיצוב האוניברסאלי- עיצוב מכיל עבור צעירים וזקנים כאחד. בתעשיה ובאקדמיה נעשים מאמצים שונים להכליל את הקשישים בשוק הצריכה על ידי פתרונות אפקטיבים המותאמים לכלל האוכלוסיה.