Author - avihay

השראה ביונית

הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת מציעה כיום פתרונות וטיפולים לבעיות שבעבר היו בבחינת גזר דין מוות.

דרכו של מוצר

כצרכנים רפואיים אנו רגילים לקבל מוצר מוגמר מבלי להתעניין בדרך ייצורו. אך מתברר שתהליך זה מחייב התמודדות עם אתגרים רבים

תהליך מקיים

רעיון שנולד במוחו של יזם רפואי צריך לעבור כברת דרך מאד מסוימת כדי להפוך למוצר שעובד ויוצא אל השוק.

עיצוב אוניברסאלי בישראל

בכתבה נערכת סקירה של מצב העיצוב האוניברסאלי- עיצוב מכיל עבור צעירים וזקנים כאחד. בתעשיה ובאקדמיה נעשים מאמצים שונים להכליל את הקשישים בשוק הצריכה על ידי פתרונות אפקטיבים המותאמים לכלל האוכלוסיה.