Chanukkit

Chanukkit


פרויקט Description

פעילות החברה בפרויקט:

פרויקט יזמות של החברה, פיתוח רעיוני ופונקציונאלי, הגדרת חומרים, ייצור דגמי היתכנות אבות טיפוס, עיצוב מפורט ובניית קבצי CAD של כל חלקי המוצר והרכבות, תיק מוצר, העברה לייצור, מחקר שוק, הצגה בתערוכה, פיתוח עסקי

מידע נוסף:

"חנוקיט" הינה מערכת חנוכיות היצוקות משעווה בלבד, תוכננה במטרה ליצור עניין, לשמח ולחדש את הטקס החגיגי של הדלקת נרות חנוכה. הערכה, שעוצבה במקור כשי לעובדי החברה ולפי תפיסה מודולרית תעשייתית, מיועדת לכל גיל ומעניקה חווית משחק משמחת בכל ערב מערבי חג החנוכה.

הערכה רשומה כמדגם בישראל, ותלוית פטנט בינלאומי.