L300 Small

L300 Small


פרויקט Description
  • מערכת לשיקום ההליכה

  • לקוח:

  • אישור מוצר:

    FDA approved


פעילות החברה בפרויקט:

עיצוב ארגונומי פונקציונאלי, הגדרת חומרים כולל חומרים Biocompatible, איתור ורכש, ייצור דגמי ייתכנות ואבות טיפוס, סדרות לניסויים קליניים, עיצוב מפורט ובניית קבצי CAD של כל חלקי המוצר והרכבות, תכן הנדסי מלא והגדרת חומרים, תיק מוצר והעברה לייצור.

מידע נוסף:

מערכת ה-L300 Small של חברת ביונס, מיועדת לשימושם העצמאי והיומיומי של ילדים הסובלים מכף רגל שמוטה
(foot drop), תופעה הנגרמת כתוצאה מפגיעה או מחלה במערכת העצבים המרכזית. המערכת מחוללת אות חשמלי עדין לגירוי השריר והפעלת הרגל, באופן סימולטני תוך כדי צעידה ובכך מאפשרת הליכה קלה, יציבה ובטוחה.
המוצר בנוי משילוב של חומרים פלסטיים, אלסטומריים וטקסטיליים מתוך כוונה לשלב מבניות חזקה, קפיציות, גמישות, ורכות מגע.
לפיתוח המוצר חשיבות רבה הניכרת בהשפעתו על תפקודם החברתי של הילדים, על התפתחותם ואיכות חייהם כתוצאה משיפור תפקודם המוטורי.
המכשיר זכה לאישור ה-FDA.