Smart CapnoLine Guardian

Smart CapnoLine Guardian


פרויקט Description
  • מוצר לניטור ערכי פחמן דו חמצני

  • לקוח:

  • אישור מוצר:

    FDA approved


פעילות החברה בפרויקט:

עיצוב ארגונומי פונקציונאלי למוצר, הגדרת חומרים, ייצור דגמי ייתכנות ואבות טיפוס, סדרות לניסויים עם משתמשים, עיצוב מפורט ובניית קבצי CAD של כל חלקי המוצר והרכבות, תיק מוצר, העברה לייצור וליווי.

מידע נוסף:

ה-Guardian הינו הדור הבא בפתרונות ה-™CapnoBloc של חברת אורידיון.
לדגימה בלתי חודרנית של פחמן דו-חמצני ביחידות טיפול נמרץ.
ה-Guardian מיועד לניטור ערכי פחמן דו-חמצני במהלך בדיקה אנדוסקופית וכולל מנשך להספקת חמצן המספק הגנה הן למטופל מפני פציעה והן לציוד האנדוסקופי.
המכשיר זכה לאישור ה-FDA

קטלוגים בהם מופיע המוצר